Registrujte se a získejte slevu 5%. Po registraci vám zašleme na e-mail unikátní slevový kód.

 

GDPR

ZÁSADY, kterými se doplňují obchodní podmínky BENY

1.Tyto zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu  a Rady EU 216/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním  osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (  94  GDPR).

2. Cílem těchto zásad je poskytnout účastníkům základní informace ohledně zpracování údajů.

3. Tyto zásady doplňují obchodní podmínky BENY spol. s r.o.

 

Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

a) Provozovatelem je BENY spol. s r.o. IČ: 63670992 se sídlem Václavské nám. 801/52, Praha  1, e-mailová adresa: info@beny.cz

b )Účastníkem je fyzická osoba, která vyplní a odešle provozovateli  vyplněnou objednávku na zboží z webu, popř. vyplněný formulář.

c) Osobními údaji je jméno příjmení, adresa bydliště emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby, a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

d) Provozovatel jako správce Osobních údajů také informuje  o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka související se zpracováním Osobních údajů.

e) Provozovatel obchoduje se šperky, hodinkami a dalším zbožím a zatím účelem provozuje e-shop.

f) Provozovatelem jsou zpracovávány údaje Účastníků v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou zboží Provozovatele, při jednání  o uzavření smlouvy s Provozovatelem.

g) Provozovatel dále zpracovává osobní údaje Účastníků také v souvislosti s marketingem provozovatele.

h) Provozovatel je správce osobních údajů a tyto osobní údaje mohou být také zpracovávány smluvními partnery Provozovatele, kteří pro něho zajišťují  služby Provozovatele. Těmito zpracovateli jsou externí dopravci, PPL, FEDEX, ČESKÁ POŠTA,, TNT, CARGO, poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé online platebních řešení- např. VISA karta.

 

Účel zpracování osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje pro tyto účely:

a) pro plnění smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem ( čl. 6 odst.1 písmeno b) GDPR). Z uzavřeného závazku vyplývají další zákonné povinnosti a Provozovatel musí tak zpracovávat  osobní údaje i ta tímto účelem ( čl. 6 odst. 1 písmeno c GDPR)

b) k marketingovým účelům, aby Provozovatel mohl  co nejlépe přizpůsobit nabídku svých produktů a služeb a obchodních sdělení

c) k ochraně svých oprávněných zájmů  (čl. 6 odst. 1. písmeno f) GDPR) kterým je řádné a dlouhodobé plnění  dohodnutého závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem vyplývají, ochrana  dobré pověsti Provozovatele jako správce webu a ochrana majetkových zájmů Provozovatele pro případné soudní spory.

d) Provozovatel je správcem osobních údajů a tyto údaje jsou zpracovány smluvními partnery, ale Provozovatel nemá v úmyslu předat Osobní údaje Účastníků do třetí země, mezinárodní organizaci, nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

 

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

1. Na Účastníky se vztahuje zákon č. 101/200Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

2. Účastník bere na vědomí, že odesláním nebo předáním  vyplněného registračního formuláře začíná  zpracování osobních údajů Provozovatelem.                                           

3. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné s Provozovatelem uzavřít smlouvu, nebo poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní  údaje  jsou v této souvislosti nutné, pro poskytnutí konkrétní služby nebo produktu Provozovatele.                  

4. Poskytování Osobních údajů Provozovateli je obecně smluvní a zákonný požadavek.  Pokud se týká Osobních  údajů pro marketingové a komerční účely, což nepředstavuje plnění  smluvní a zákonné povinnosti správce,  je  Účastník vyřazen z databáze  pro odeslání komerčních sdělení Provozovatele a to klepnutím na odkaz, který je vždy součástí zaslaného  e-mailu  s komerčním  a marketingovým sdělením.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu, nebo po dobu uvedenou v souhlasu.

6. V případě uzavření smlouvy dle obchodních podmínek Provozovatele, budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících pět let pro případ vzniku sporu, týkající se vztahu mezi a provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. 

7. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, budou osobní údaje kromě  (e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

8. Po uplynutí lhůty Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.

9. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pravdivé a přesné osobní údaje.

10.Provozovatel se zavazuje vynaložit  maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

11. Osobní údaje budou zpracováván v elektronické  podobě neuatomatizovaným způsobem.

12. Účastník bere na vědomí že jeho Osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti (active24.cz). Provozovatel využívá služby VMS.

14. Účastník bere na vědomí, že může docházet k ukládání Cookies společnosti na jeho zařízení.

 

Právo Účastníka související se zpracováním

1. Účastník má právo svůj  udělený souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů není možné v rozsahu a pro účely plněná zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu udělené před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas, to je zejména zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti, či z jiných důvodů uvedených v právních předpisech. Odvolat souhlas lze  kdykoli na adrese info@beny.cz.

 

Účastník má právo

a) požadovat od Provozovatele jaké  Osobní údaje eviduje

b) na opravu poskytnutých Osobních údajů

c)na výmaz poskytnutých Osobních údajů

d) na omezení zpracování Osobních údajů

e) podat stížnost u Úřadu na ochranu Osobních údajů

 

3. Požádá-li Účastník o informaci o rozsahu nebo způsobu zpracování svých Osobních údajů je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese info@beny.cz.

4. Pokud Účastník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Účastník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

5. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a neodůvodněné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený  poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

Závěrečná ustanovení

1.Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. Řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou osobních údajů mezi účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Účastníci kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem a poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů činí tak dobrovolně svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

3. Znění Zásad může Provozovatel změnit, či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Účastníky e-mailem, nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

 

Tyto Zásady nabývají účinnosti 25.5.2018

0 ks
Košík: 0
0 ks
Oblíbené
  • Prodejny
  • Kontakty

E-shop Šperky Beny

E-SHOP ŠPERKY

E-shop Svatba Beny

E-SHOP SVATBA