ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1.Kupující je povinen ve vlastním zájmu ihned po dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky ( neporušenost obalu, poškození obalu), podle  přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout  převzetí zásilky, která není ve shodě  s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné, poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

2. Poškození zásilky, nebo její neúplnost musí kupující neprodleně  oznámit e-mailem na adresu prodávajícího eshop@beny.cz a současně zaslat protokol sepsaný s přepravcem o poškození nebo neúplnost zásilky. Dodatečná reklamace nezbavuje kupujícího  práva věc reklamovat, ale prodávající může prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží

b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem, nebo výrobcem určeno.

c) neodbornou instalací, zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží

d) nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, nebo všeobecnými zásadami.

e) provedením nekvalifikovaného zásahu, nebo změnou parametrů

f) zboží upravováno zákazníkem, pokud vada vznikla v důsledku tohoto zásahu

g) zboží bylo poškozeno přírodními vlivy, nebo vyšší mocí.

4. Zboží zaslané k reklamaci bude  posuzováno pouze s ohledem na vadu uvedenou kupujícím. Pro tento případ je nutné vadu reklamovat  písemně.

5. Pokud prodávající zjistí, že vada  reklamovaného  byla způsobena neodborným zásahem, nebo zanedbáním péče o zboží, nebo nesprávným používáním  zboží, bude mu reklamce zamítnuta. Oprava  v tomto případě může být provedena pouze na základě dohody obou stran s tím, že  kupující  výslovně projeví souhlas, že opravu zaplatí.

6. Prodávající má právo zamítnout  reklamaci i v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné.

0 pc
Košík: 0 CZK
0 pc
Favourite

E-shop Šperky Beny

E-SHOP ŠPERKY

E-shop Svatba Beny

E-SHOP SVATBA